page-header

Syndróm diabetickej nohy (DFS)

Syndróm diabetickej nohy (DFS), ako ho definuje Svetová zdravotnícka organizácia, je „ulcerácia nohy (od členka vrátane členku) spojená s neuropatiou a rôznymi stupňami infekcie“.
Zle kontrolovaná cukrovka vedie k zmenám v krvných cievach, obehu, nervoch a štruktúre kože a spojivového tkaniva

  • • Obmedzená pohyblivosť kĺbov a / alebo
  • • Zmeny postoja a koordinácie a / alebo
  • • Znížená alebo zmenená citlivosť nervov a / alebo
  • • Zmenený (znížený / zhoršený) prietok krvi

Grahams Natural Diabetic Foot Cream

Grahams Natural Diabetic Foot Cream je určený ako krém „na každodenné použitie“ na zabezpečenie starostlivosti pokožky diabetikov, ale tiež na zabezpečenie dennej kontroly potenciálnych problémov s pokožkou diabetikov.viac >>

Back to top of page